Verbindingen

UNESCO Werelderfgoed

De segmenten van het Zoniënwoud die het strengst worden beschermd, staan sinds juni 2017 op de Werelderfgoedlijst als onderdeel van een verzameling van 78 opmerkelijke beukenbossen in 12 Europese landen. Deze erkenning is uniek in ons land. Ze is te danken aan de rechtstreekse samenwerking tussen de drie gewestelijke beheerders.

Natura 2000

Het Zoniënwoud geniet erkenning als speciale beschermingszone en maakt deel uit van het netwerk Natura 2000 – een netwerk van natuurgebieden of semi-natuurlijke sites binnen de Europese Unie dat als doel heeft de biodiversiteit in Europa te behouden door bijzondere natuurlijke habitats te beschermen.

Door zijn buitengewoon kader staat het Zoniënwoud op het internationale toneel in hoog aanzien.