Organisatoren

Deze dag is een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in samenwerking met Vlaanderen en Wallonië.

Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel heeft als taak de behoeften en verwachtingen van de gebruikers te verzoenen met het behoud van het biologisch erfgoed van het Zoniënwoud. Ze coördineert de activiteiten van de Dag van het Zoniënwoud met de partners in beide andere gewesten, in overeenstemming met de filosofie van het structuurschema.

Het Agentschap voor Natuur en Bos

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is het orgaan van het Vlaams Gewest dat instaat voor het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van de natuur in Vlaanderen. Het agentschap ziet toe op het beleid inzake duurzaam beheer en op de versterking van het natuurlijk milieu, in coördinatie met alle partners.

Het “Département de la Nature et des Forêts”

Het “Département de la Nature et des Forêts” (DNF, Afdeling Natuur en Bos) staat in voor de multifunctionele rol van de bossen via de coördinatie van de uitwerking van inrichtingsplannen, de opvolging van de woudcertificering (…) en de ontwikkeling van het genetisch potentieel van het boserfgoed. De DNF zorgt ook voor de cartografie die noodzakelijk is voor het beheer van de bossen en de natuur.

Toerisme Vlaams-Brabant vzw

Toerisme Vlaams-Brabant is het overkoepelend en coördinerend orgaan voor het toerismebeleid op provinciaal niveau waarin de provincie Vlaams-Brabant, Toerisme Vlaanderen, de gemeenten en de bovenlokale toeristisch-recreatieve organisaties participeren. Toerisme Vlaams-Brabant heeft als doel het toeristisch beleid voor de provincie Vlaams-Brabant te ontwikkelen en uit te voeren. De promotie en de vermarkting van het toeristisch-recreatief aanbod in de twee groene regio’s Hageland en Groene Gordel én in kunststad Leuven staan voorop.

De bedoeling van Dag van het Zoniënwoud is u de gelegenheid te bieden om kennis te maken met de toekomst van ons woud.

Ontdek het programma.