Organisatoren

Deze dag is een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in samenwerking met Vlaanderen en Wallonië.

Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel zorgt voor het beheer van het Zoniënwoud op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Agentschap voor Natuur en Bos

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zorgt voor het beheer van het Zoniënwoud op het grondgebied van het Vlaamse Gewest.

Département de la Nature et des Forêts

Het “Département de la Nature et des Forêts” (DNF) zorgt voor het beheer van het Zoniënwoud op het grondgebied van het Waalse Gewest.

Stichting Zoniënwoud

Stichting Zoniënwoud heeft als doel om de nodige stappen te nemen bij de realisatie van een intergewestelijke en eenvormige visie over het Zoniënwoud (de ‘Structuurvisie’). Daarnaast stimuleert de Stichting eveneens initiatieven ten voordele van het Zoniënwoud. Overleg met de verschillende betrokkenen van het woud, de communicatie en het onthaal van het publiek behoren tot de taken van de Stichting. 

Tijdens de Dag van het Zoniënwoud willen we je de gelegenheid geven om kennis te maken met de beheerders en de verschillende spelers die actief zijn in het bos.

Ontdek het programma.